Přihlášky do kurzů

Nejbližší kurz začíná:  17. 10. 2022  v 16.00 hod.

v Plzni na Borech, Klatovská 128

Přihlášku do autoškoly a formuláře pro zdravotní prohlídku si můžete vyplnit on-line:

VYPLNIT PŘIHLÁŠKU ON-LINE